İsviçre, dünyada bankalar, saatler ve peynir ülkesi olarak bilinir. İstikrarlı ve güçlü ekonomilerden
birine sahip olan bir ülkedir. Avrupa'nın ortasında bulunan bu ülke ne Avrupa Birliği’nin üyesi,
ne de Schengen Antlaşması üyesidir, ama Schengen ülkelerine abul görme Kve kalma hakkına
sahip olanlar için sınırları açıktır. Ayrıca Avrupa Ekonomik Birliği'nin üyesi değildir,
Avrupa Birliği'ne ekonomi açısından bağlı değildir.Bu durum işletme ve finansal
yönetimi için belirli avantajları sağlamaktadır.

İsviçre yasası, kendi topraklarında uzun süreli ikamet hakkını resmileştirmek için
iki yol sunmaktadır: şirket sahipleri için oturum izni almak veya
vergi anlaşmasını imzalamak.

İsviçre’nin oturma iznin avantajları

Bütün aile için İsviçre'de uygun yaşama olanağı

· İsviçre’de oturum izni elde etme şartları ·

Şirketi kaydetme
yoluyla

İsviçre şirketinin tescili
(anonim şirket şeklinde)
İş planı yenilikçi olmalıdır ve büyük yatırımlari öngörmelidir (yaklaşık 1-6 milyon İsviçre Frangı)
İsviçre vatandaşları için çalışma fırsatı yaratılması
Başvuru sahibi, aldığı göreve ve istihdam sektörüne uygun istihdam koşullarıyla ve maaşıyla bir iş sözleşmesine dayanarak şirketin müdürü olarak atanır*
Başvuru sahibi, şirketteki görevini yerine getirmek için gerekli tecrübeye, eğitim / niteliklere, dil becerilerine ve diğer becerilere sahip olmalıdır

* Yabancı vatandaşlar, bu pozisyon için ancak yerel ve Avrupa iş piyasasında ilgili bir çalışanın bulunmadığı yada çok zor bulunduğunu kanıtlandığı durumda işe kabul edilebilinirler

Vergi anlaşmasına
göre

İsviçre kantonlarından birinin vergi idaresi ile anlaşmanın yapılması*
Başvuran, AB-ASTB vatandaşı olmamalıdır
Başvuran, İsviçre topraklarında ticaret yapmamalıdır
Tutarı başvuranın İsviçre'de yaşama maliyetine bağlı olan sabit verginin zorunlu yıllık ödenmesi
Federal seviyedeki verginin sabit tutarı 400.000 İsviçre frangı olup kantona göre değişebilir

* Göçmenlik makamları tarafından oturum izninin verilmesi konusunda olumlu bir kararın alınması için, öncelikle, başvuranın önemli miktarda sermayesinin var olması ve ayrıca ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında aktif rol alması gerekmektedir

Gerekli Belgeler

 • Geçerli pasaport
 • 2 fotoğraf
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Sağlık sigorta poliçesi
 • Tüzel adresin varlığı
 • İş planı, faaliyet tanımı ve şirketin olası bütçesi
 • Yerel ve Avrupa işçilik piyasasında başarısız iş aramanın kanıtı
 • Adayın eğitimini, iş tecrübesini ve yeterli nitelikleri onaylayan diplomaların / sertifikaların, çalışma sözleşmenin kopyaları
 • Temiz adli sicil kaydı
 • Geçerli pasaport
 • 2 fotoğraf
 • Doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
 • İsviçre'de ikamet yerinin var olduğa dahil kanıt
 • Adli sicil kaydı
 • Sağlık sigorta poliçesi
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Başvuranın İsviçre'de ticari faaliyette bulunmayacağı hakkında beyannamesi
 • Vergi idaresi ile anlaşma

Aile üyeleri başvuru dilekçesine dahil edildiği zaman, evlilik belgesinin onaylanmış bir kopyası ve reşit olmayan çocukların doğum belgelerinin onaylanmış kopyaları sunulur.

Oturum izni verilmesi hakkında karar alındığında göçmenlik kurumu, başvurandan başka ek bilgi veya belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Göçmenlik kurumu başvuranın mesleki niteliklerine, mesleki ve sosyal çevreye adapte olma becerisine, dil becerilerine ve yaşına özel önem vermektedir.

İsviçre’de oturma izni almak istiyorsanız

DH Private ile iletişime geçin!

Ek ücret ve masraf yok

Oturma izni almadan önce ve sonra hizmet ve destek

Yerel yaşam ortamına entegrasyon konusunda yardım, vergi ve mali danışmanlık

Göçmenlik hizmetleri ve vergi planlaması alanında 25 yıldan fazla deneyim

DETAYLI BİLGİYİ DH PRIVATE

UZMANINDAN ALABİLİRSİNİZ

Talebiniz kabul edildi!