İtalya'nın vergi yasalarında yapılan değişiklikler, her yıl sabit olarak
100.000 € tutarında alternatif bir vergi ödemeyi içeren ek bir
vergi durumu ile sonuçlandı ve bu, yüksek varlıklı yabancı bireylere
vergi ikametgahlarını değiştirme şansı veriyor. Bu bireyler İtalya'ya
gelebilir ve bir vergi anlaşması yoluyla oturum iznialma hakkını alır.

Bu tür bir vergi anlaşması ile fiilen İtalya'da yaşamak zorunda
değilsiniz, bu da size sürekli olarak ülkede kalmanıza gerek kalmadan
özel bir vergi statüsü ve vergi ikametgahı edinme şansı veriyor .

Bir vergi anlaşması ile İtalya'da daimi oturum
izninin avantajları

Yılda 100.000 Euro'nun üzerindeki yabancı gelirler
için vergi ikametgahı en iyi çözümdür.

İtalya’da vergi sözleşmesi

İtalya dışından gelen
gelirler için sabit miktarda vergi:

Ana başvuru sahibi, her vergi yılı için 100000 Euro

Her ek aile üyesi için, her vergi yılı için 25000 Euro

Vergi sözleşmesinin kapsamları nelerdir?

Yabancı gayrimenkul varlıklarından
elde edilen gelirler

Yurtdışında bulunan istihdam
ve serbest meslekten elde edilen gelirler

Yabancı tüzel kişilerden kar
dağılımı ve faiz getirileri

Yabancı ticarethanelerden
elde edilen ticari gelirler

Varlıklardan ve yurt dışında yürütülen
faaliyetlerden elde edilen sermaye
kazançları dahil diğer gelirler

İtalya hudutları içinde
kazanılmış gelirler için
normal vergi programı

% 43'e kadar olan kademeli bir
vergi tablosu

İlk 5 vergi yılı için bazı
istisnalar

  • Nitelikli holdinglerin satışlarından gelen kazançlar
  • Belirli yatırımlardan gelen kazançlar. Bir şirkette %2 ile % 20 arası söz hakkınız var ise ve şirketin sermayesinin %5 il % 25 i şahsınıza ait ise.

Diğer avantajlar

İtalya’da bulunan
standart mali
gelir araştırma
sisteminden muaf olma

İtalya’nın IVIE
sisteminden muaf olma

Yırtdışında sahip olunan gayrimenkullerin vergilerinden muaf olma (IVIE)

Miras gelirleri
ve alınan
bağışların vergilerinden
muaf olma

İtalya’da oturum izni olan kişiden bağımsız olarak; Ölüm, bağış ve diğer varlıkların karşılıksız bir şekildeki devirlerinden ( Gelirler ve varlıkların bir varlık fonuna devride dahildir) veraset ve bağış vergilerinden muaf olma.

İtalyan vergi sözleşmesine nasıl başvurulur ve ne kadar süreyle geçerlidir

İtalya'da size uygun bir vergi statüsüne başvurusunda bulunmak için, başvuranların , ikamet ettikleri ülkedeki değişikliği izleyen vergi dönemi boyunca ( başvurulan cari yılda) 30 Eylül'den önce İtalyan vergi makamlarına başvurularını( interpello ) sunmaları gerekir.

Başvurulmak istenen vergi programı için, son vergi bildirim ülkenizi ve ikamet yerlerini İtalya olarak değiştiren aile üyelerinizi belirtmelisiniz.

Bu vergi programı başvurusu iptal edilebilir ayrıca bu program 15 cari vergi dönemi geçtikten sonra geçerliliğini yitirecektir. Ödenmesi gereken verginin ödenmemesi, kısmi ödenmesi veya gecikmiş ödenmesi durumunda, avantajlı vergi durumu geçerliliğini yitirecektir. Önceki vergi dönemlerine ilişkin işlemler geçerliliğini korumaktadır.

Özel vergi statüsü iptal edilirse veya sona ererse, başvuran kişinin özel vergi statüsü için tekrar başvurmasına izin verilmez.

İtalya'da süresiz oturum izni edinmek istiyorsunuz?

DH Private ile iletişime geçin!

Ek ücret ve masraf yok

Oturma izni almadan önce ve sonra hizmet ve destek

Yerel yaşam ortamına entegrasyon konusunda yardım, vergi ve mali danışmanlık

Göçmenlik hizmetleri ve vergi planlaması alanında 25 yıldan fazla deneyim

DETAYLI BİLGİYİ DH PRIVATE

UZMANINDAN ALABİLİRSİNİZ

Talebiniz kabul edildi!