Monako Prensliği, sadece iyi zevkin, lüks ziyafetlerin, yatların, kumarhanelerin
ve "Formula 1"in merkezi değildir, aynı zamanda sakinleri için benzersiz yaşam
ve iş fırsatlarının bir örneğidir. Monako oturumu, Avrupa'da
rahat bir yaşam için elit bir kulüpte bir tür üyeliktir.

Monako Prensliği’nde oturma izninin alımı, finamsal olarak bağımsız başvuru sahipleri
için hazırlanmış bir program olması sayesinde basit ve erişilebilir bir prosedürdür. Oturum programına katılmak için yalnızca kendinize ait fonların banka hesabında varlığını ve Monako'nun
dışında istikrarlı bir gelir elde ettiğinizi göstermeniz yeterlidir. Böylece, devletin desteği
olmadan kendi kendine yeterliliğini ispat edebilen her bir başvuran, Monako’da oturma iznini alma hakkına sahiptir.

Monako’da oturma izninin üstünlükleri

Finansal yeterli başvuru sahipleri için Avrupa'da
oturma izni almak için en basit imkândır

Monako Prensliği’nin oturma izni programına katılma koşulları

mon_1

Monako Prensliği'ndeki bir banka hesabında yeterli miktarda kendi fonların olması

mon_1

Monaka Prensliği dışında bir banka hesabında yeterli miktarda kendi fonların olması

mon_1

Monako Prensliği dışında istikrarlı bir gelirin teyit edilmesi

mon_1

Monako Prensliği'nde kendi veya kiralık mülkünüz olması

Monako Prensliği'nde yılda en az 183 gün yaşayan ve oturma izninin
verilmesine gerekçelerin varlığını teyit eden başvuran ikamet izninin
yenilenmesini neredeyse otomatik olarak yapar.

Fırsatlarınız

mon_2

Monako
Prensliği'nde
devamlı oturum

mon_2

AB ülkelerinde
serbest dolaşım
özgürlüğü

mon_2

Yıl boyunca
herhangi bir
kısıtlama olmaksızın
Avrupa'yı ziyaret

mon_2

Ekonomik
ve siyasi
istikrar

mon_2

Vergi
avantajları

mon_2

Kişisel
güvenlik

mon_2

Kaliteli
tıbbi
bakım

mon_2

Yüksek
sosyal standartlar
ve garantiler

mon_2

Çocuklar için
eğitim

mon_2

AB'de iş
yapma imkanı
ve Euro
piyasasına
erişim

Gerekli belgeler

mon_3
  • Yabancı pasaport
  • Doğum belgesi
  • Evlilik belgesi (varsa)
  • Çocukların doğum belgeleri (varsa)
  • Sabıka kaydının olmaması hakkında belge
  • Monako Prensliği'ndeki mülkiyetin tapusu veya gayrimenkul için kira sözleşmessi
  • Monako Prensliği'nde bir banka hesabın açılması hakkında belge
  • Monako'da bir banka hesabında gerekli para miktarın varlığını gösteren banka dekontu
  • Gerekli para miktarın Monako'nun dışında varlığını gösteren banka dekontu
  • Monako Prensliği dışında sabit gelirin teyidi

Oturma izni kaydetme süreçleri ve ödeme aşamaları

mon_5

Şirketimiz ile bir
sözleşmenin imzalanması

Dosyanın
hazırlanması için
ilk belge paketinin
sağlanması

Hizmet
maliyetinin %50’si
tutarında ön ödemenin
yapılması

Ek hizmetlerin
sipariş edilmesi
ve ödenmesi

Başvuru sahibi tarafından
eksiksiz bir dosyanın
alınması, hem de mülakat için
Fransız Konsolosluğuna ziyareti
için hazırlanması + hizmet
maliyetinin %40’ın ödenmesi

mon_5

Fransa
Konsolosluğunda
mülakatı geçmesi
(gerekirse görevli
biri ile birlikte)

Başvurunun
değerlendirilmesi
(kanunen 30 güne kadar)

Olumlu kararın
alınması ve oturma iznini
almak için Monako
Prensliği'ni ziyaret etmek için
D vizenin alınması

Banka hesabının
açılması ve oturma izni
için belgelerin sunulması
için Monako’ya ziyaret +
şahsen bulunmasını
gerektiren banka
dekontların ve diğer
belgelerin alınması

Oturma izni kartını
almak için Monako'ya ziyaret +
hizmet masraflarının kalan
%10'un ödenmesi

Процесс оформления ВНЖ и этапы оплаты

mon_5

Заключение
договора

mon_5

Предоставление
первоначального пакета
документов для
подготовки досье

mon_5

Внесение
предварительной
оплаты в размере 50%
от стоимости услуги

mon_5

Заказ и оплата
дополнительных
услуг

mon_5

Получение полного досье,
а также подготовка для
визита в консульство
Франции для прохождения
собеседования + оплата
40% от стоимости услуги

mon_5

Прохождение
собеседования в
консульстве Франции
(при необходимости с
сопровождением)

mon_5

Рассмотрение
заявления
(по закону до 30 дней)

mon_5

Получение
положительного решения
и визы D для возможности
посещения Монако для
получения ВНЖ

mon_5

Визит в Монако для
открытия банк. счета и
подача документов на ВНЖ
+ получение выписок и
иных документов, для
получения которых
требуется личное
присутствие

mon_5

Визит в Монако для
получения карты ВНЖ +
оплата оставшихся 10%
стоимости услуги

Monako Prensliği'nin oturma iznini almak istiyor musunuz?

DH Private ile iletişime geçin!

Hizmetlerin maliyetleri
açık ve zorla kabul ettirilen
hizmetler yoktur

Oturma izni alınmadan
önce ve alındıktan
sonra hizmetlerin
ve desteğin verilmesi

Adaptasyon yardımı,
vergi ve mali
danışmanlık

Göçmenlik
hizmetleri ve vergi
planlama
alanında 25 yıldan
fazla deneyim

DETAYLI BİLGİYİ DH PRIVATE

UZMANINDAN ALABİLİRSİNİZ

Talebiniz kabul edildi!